Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovateľ

Spoločnosť PM-inox spol. s. r.o. so sídlom Turkov 154, 023 54 Turzovka (ďalej len „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) so súhlasom dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 13 ods. 1 písm. a) a písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), nasledujúce osobné údaje:

Prostredníctvom užívateľom zadávaných údajov vo formulároch:

Meno, priezvisko;
Emailovú adresu;
Telefónne číslo;

Účel spracovania poskytnutých osobných údajov

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom zaradenia do databázy a zaslania obchodnej ponuky na základe požiadania dotknutej osoby.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané obchodné správy a informačné oznámenia, tento postup je umožnený zo zákona o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním e-mailu alebo iným zaslaním tejto požiadavky na adresu správcu.

Spracovanie údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov.
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese: gdpr@pm-inox.sk

Cookies

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky pm-inox.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, základné funkčnosti webových stránok

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webových stránok (maximálne 2 roky).

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

Poskytovateľom služby Google Analytics – prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Poskytovateľom služby Google AdWords – prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
Poskytovateľom služby Facebook Ads – prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;

V prípade, že si neželáte, aby náš web ukladal cookies do vášho prehliadača, môžete si toto nastavenie zmeniť priamo vo vašom prehliadači. Inštrukcie na zmenu cookies sa nachádzajú vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. V prípade používania viacerých zariadení, je potrebné vykonať voľbu používania cookies na každom zariadení. Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, napr.
povolenie ukladania cookies, prezeranie uložených cookies, zakázanie všetkých alebo vybraných cookies. Ďalšie informácie o správe cookies môžete nájsť tu a návody na vymazanie cookies v jednotlivých prehliadačoch tu:

Safari: http://www.apple.com/
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Pokiaľ ste im už tento súhlas spracovateľom už udelili a chcete ho zmeniť, môžete tak urobiť aj priamo v komunikácii s nimi, napríklad prostredníctvom ich stránok.